Kotrógép, kombinált kotró-rakodógép,építőipari gép Vibrációs talajtömörítő földmunkagép kötelező biztonsági vizsgálat Teleszkópos rakodógép időszakos biztonsági vizsgálat Földmunkagép, homlokrakodó üzembehelyezés Bobcat időszakos kötelező vizsgálata Működés közben kitámasztott, változtatható kinyúlású, földmunkagépként is üzemeltethető targonca fővizsgálata, szerkezeti, biztonsági vizsgálata Lánctalpas mini homlokrakodó gép Mindenféle földmunkagép profi 5 évenkénti kötelező gépvizsgálat műszaki vizsgához, üzembehelyezés Kotrógépek, emelőgép üzemmódban is használt földmunkagép, gumikerekes kotrógép, munkagép Speciális bányadömper földmunkagép időszakos gépszakértés Kotró rakodógép, árokásó gép, traktor felülvizsgálata, műszaki vizsgához is Speciális földmunkagépek időszakos vizsgálata Rakodógépek, teleszkópos rakodók, traktor, traktorok, munkavédelmi üzembehelyezése, gépvizsgálat, földmunkagép szakértővel Szeméttömörítő gép vizsga, üzembehelyezés Lánctalpas forgó kotrógép időszakos biztonsági vizsgálat Gumikerekes forgó kotrógép vizsga, üzembehelyezés Vibrációs talajtömörítő földmunkagépek kötelező munkavédelmi biztonsági vizsgálatai Kotró rakodógép, markoló gép maximum 5 évenkénti kötelező munkavédelmi gépvizsgálata Mini rakodógép munkavédelmi üzembehelyezés és gépvizsgálat JCB kotró-rakodógép üzembehelyezés, kötelező időszakos biztonsági vizsgálat Rakodógép munkavédelmi üzembehelyezés, időszakos biztonsági vizsgálat Földgyalu, gréder időszakos vizsgálat, munkavédelmi üzembehelyezés Emelőgép, daru üzemmódban is működtetett mindenféle kotrógép, kotró-rakodógép, földmunkagép szakértő általi kötelező időszakos biztonsági vizsgálat Különféle kotrógépfajták, munkagépek kötelező biztonsági vizsgálata Mini, kompakt homlokrakodó földmunkagép üzembehelyezés Mindenféle földmunkagépek, dózerek, stb. üzembehelyezés, és kötelező munkavédelmi szakértői felülvizsgálat Bobcat, mini forgó kotrógépek Mini lánctalpas homlokrakodó munkavédelmi gépvizsgálat

Traktorokkal kapcsolatosan az alábbi munkavédelmi törvény

által kötelezően előírt vizsgálatok elvégzését vállaljuk:

- munkavédelmi földmunkagép, építőipari gép traktor, traktorok üzembe helyezés, 5 éves időszakos biztonsági felülvizsgálatok,
- emelőgép üzemmódban is dolgozó földmunkagépek, traktorok vizsgálata MSZ 9721-1, és egyéb előírások szerint (pl. különféle JCB gumikerekes kotrógépek, bálarakodó traktorok, lánctalpas kotrógépek, bobcat, kotró-rakodógépek, amelyek közt több is van, ami alkalmas erre.)
- traktorok, földmunkagép, építőipari gép üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése,
- előírt gépkönyv beszerzésében közreműködés,
- egyéb szakértői feladatok ellátása,

Tehát, mint az oldalt levő jogszabályi háttérből látható, az Mvt. 21.§ (2) bekezdése és a Vhr. 1.§ 1/a melléklete alapján: „21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok” veszélyes munkaeszköznek minősülnek a Munkavédelmi törvény szerint.

Mi következik ebből?

Ilyen esetben az Üzemeltetőnek a traktor használatba vételét írásban kell elrendelnie (lásd oldalt munkavédelmi üzembe helyezés). A kötelező munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a traktor megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Ezen túlmenően az oldalt látható törvényi háttérből kivehető, a TRAKTOROK időszakos biztonsági felülvizsgálat alá vont VESZÉLYES MUNKAESZKÖZÖK 5/1993 MÜM r. 1/a melléklet, ebből következően, hogy dolgozhasson bárhol, a Munkavédelmi törvényben foglaltak szerint is meg kell vizsgálni, erre jogosult szakértőnek biztonsági szempontból! Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek legalább ötévenként kell elvégeztetnie.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alá vont munkaeszközt, ez alapján ilyen a traktor, és egyéb rakodógép földmunkagép is, a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot a reá meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat

„1.1. Mezőgazdasági létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz (pl. mezőgazdasági és erdészeti traktor) tervezése, létesítése, illetve gyártása (előállítása), üzembe helyezése, alkalmazása és korszerűsítése során a mindenkor érvényben lévő jogszabályok (8.2.) vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.”


Tulajdonképpen érthető, ha valaki belgondol, hogy a rendszámhoz szükséges vizsgálatok a 6/1990 KÖHÉM rendelet alapján történnek, ami a közúti járművek forgalomba helyezésnek, és forgalomban tartásának követelményei alapján történik (megjegyzés: ebben a rendeletben le van írva, ha létezik felépítmény fajtája szerinti szakértő, akkor az általa kiállított jegyzőkönyvvel szabadna csak a vizsgát megkezdeni). Tehát munkaeszköz, egy földmunkagép, vagy mezőgazdasági vagy erdészeti traktor. Tevékenységünket az egész ország területére kiterjedően végezzük, minden általunk végzett vizsgálatról jegyzőkönyv készül. Megbízható, minőségi munkát nyújtunk, kedvező árakon. Segítünk megfelelni az érvényes munkavédelem általi előírásoknak.

Vállalt mezőgazdasági földmunkagépek a teljesség igénye nékül:

LKT Rönkhúzó erdészeti rakodógépek, Fortschritt traktorok, JCB, MTZ, John Deere, Messey Ferguson traktor, CATERPILLAR kombinált földmunkagép, Volvo földgyaluk gréderek, földnyeső munkagépek, VOLVO, Rába traktorok, földtoló gépek (dózerek), Belarus, szeméttömörítő gép, New Holland, Messey Ferguson traktorok, dózer földmunkagép, TZ4K, stb.)

A Munkavédelmi törvény alapján (honlapunk kezdőlapján kiemelve látható Mvt 82.), a munkagép biztonsági vizsgálatának és munkavédelmi szempontú üzembe helyezésének elmulasztása, kimeríti a munkavállaló közvetlen veszélyeztetésének fogalmát, és 50.000 - 10.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal súlytható, emellett, ha a munkagép közvetlen veszélyeztette egy munkavállaló életét, vagy testi épségét, azaz, halálos, vagy csonkolásos jellegű balesetet okoz például, és nincs felülvizsgálva, akkor a bírságok 10-szeres szorzóról indulnak hibánként, nemszólva arról, hogy ilyenkor mindig elő kell állítani, egy traktorok üzemeltetésért felelős személyt, aki felel mindezért.

NE FELEDJE, MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG, VAGY ESETLEGES BALESET ELMARASZTALÓ KÖVETKEZMÉNYEITŐL MENTESÜLHET!