Daruk, emelőgép szakértő általi időszakos vizsgálata Földmunkagép időszakos biztonságtechnikai vizsgálata Daru, emelőgép szakértő segítségével való üzembehelyezése Útépítőgép, aszfalt finisher, időszakos munkavédelmi szempontú vizsgálata Kosaras személyemelő vizsgálata Betonfinisher munkavédelmi gépvizsgálata, üzembehelyezés, időszakos biztonsági vizsgálat Járműre szerelt rakodódaruk üzembehelyezésének és időszakos vizsgálatai Földmunkagép üzembehelyezés előtti munkavédelmi szempontú és biztonsági felülvizsgálata Önjáró személyemelő fővizsgálata, szerkezeti vizsgálata, biztonságtechnikai vizsgálata Emelőhátfal gépvizsgálata Láncfűrész, motorfűrész kötelező időszakos biztonsági vizsgálat Rakodódaru teherpróbás fővizsgálata Különleges személyemelők időszakos felülvizsgálata Mobildaru, autódaru biztonsági felülvizsgálatának elvégzése Személyemelő fővizsgálatának, szerkezeti vizsgálatának, biztonságtechnikai vizsgálatának lebonyolítása Bobcat biztonsági felülvizsgálata Működés közben kitámasztott, változtatható kinyúlású emelőtargonca fővizsgálata, szerkezeti, biztonságtechnikai vizsgálata Mini homlokrakodógép biztonsági vizsgálata Kotrógépek, rakodógépek, földmunkagépek időszakos ellenőrző vizsgálatának elvégzése Körkötelek, függesztékek vizsgálata, seklik, gyűrűscsavarok felülvizsgálata Targoncák túlterheléses teherpróbája, komplett üzembehelyezés Targonca fővizsgálata, szerkezeti és biztonságtechnikai vizsgálata Földgyalu, gréder időszakos vizsgálat, munkavédelmi üzembehelyezés Elektromos gyalogkíséretű targonca vizsgálata Betonpumpa kötelező biztonsági vizsgálata Szemétszállító, hulladékgyűjtő felépítményes járművek kötelező időszakos vizsgálata Kotró-rakodógép felülvizsgálata, műszaki vizsgához is Speciális földmunkagépek időszakos vizsgálata Szeméttömörítő vizsga, üzembehelyezés Toronydaru komplett emelőgép vizsgálata Horgos hátrarakodó vastelepes üzembehelyezés, műszaki előtti fővizsgálatok Négyoszlopos csápos emelő üzembehelyezése, időszakos vizsgálatok lebonyolítása Járműemelők, csápos emelők felülvizsgálata Aknaperem emelő üzembehelyezés, komplett emelőgép vizsgálat Ikergémes emelők, kétkaros rakodó, konténeres jármű műszaki vizsgához szükséges jegyzőkönyv kiállítás Jármű emelő, csápos emelő időszakos biztonsági szempontú áttekintése Vibrációs talajtömörítő földmunkagépek kötelező munkavédelmi biztonsági vizsgálatai Híddaru, futódaru, emelőgép szakértő általi időszakos vizsgálata, üzembehelyzés Önjáró személyemelő, mozgó munkaállvány szakértő általi időszakos fő-, szerkezeti vizsgálata Hidraulikus, hidro-pneumatikus krokodil gépjárműemelő túlterheléses teherpróbája Karos-láncos emelő, kézi láncos emelő időszakos munkavédelmi gépvizsgálat Autódaru túlterheléses teherpróbája, túlterhelésgátló és nyomatékhatároló rendszer működésének emelőgép szakértő általi ellenőrzése

Emelőgép, földmunkagép, útépítőgép, mindenféle ipari gépvizsgálatok, Budapest és Országos!

Emelőszerkezetes jármű, daru, emelőhátfal műszaki vizsga alapját képező jegyzőkönyv!

Emelőgép ügyintézés, fővizsgálatok.
Szerkezeti vizsgálatok.
Biztonságtechnikai, biztonsági vizsgálatok.
Emelőgép szakértő által végzett munka, hiteles jegyzőkönyv.
Daru, targonca, emelő, csörlő, földmunkagép, útépítőgép profi átvizsgálása.
Mindenféle földmunkagép, útépítőgép kötelező, munkavédelmi felülvizsgálatát Mérnöki Kamaránál regisztrált földmunkagépek-és útépítőgépek szakértő végzi el.
Gépkönyvek pótlásában segítség.
Emelőgép ügyintézés,szervíz.
Korrekt árak, országos munkavégzés!

Emelőgép, daru, targonca, elektromos emelő csörlő, emelőhátfal, különféle veszélyes berendezések működtetése folyamán az üzemeltető felelőssége, a munkavédelem, munkabiztonság, a technológiai és a műszaki üzembiztonsági követelmények megteremtése, az időszakos felülvizsgálatok figyelemmel kísérése, mivel a munkavégzés során használt emelő-, és munkaeszközök idővel kopnak, használati tulajdonságaik, biztonsági berendezéseik megváltoznak, így üzemeltetésük egyre több veszélyt rejt magában. Nagyon fontos, hogy az adott daru, emelőgép, munkagép, munkaeszköz, földmunkagép üzembiztos, jó műszaki állapotban legyen, amely, nem választható külön, a biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapottól, ezért szükséges, az időszakos gépvizsgálatokat, a cégek, vállalatok, alapvető biztonsági tevékenységei közt szerepeltetni, hiszen ennek segítségével vagyunk képesek feltárni, és időben jelezni az üzemeltetők felé, a munkagépek, munkaeszközök állapotában, a használatuk folyamán bekövetkezett azon hibákat, amelyek csökkentik, és veszélyeztetik a személy- és vagyonbiztonságot. Az emelőgép szakértő által végzett, ún. munkavédelmi jellegű gépvizsgálatok, a munkavédelem szakterületén belül, a legösszetettebbnek számítanak. Ne feledje, az időszakos gépvizsgálatok elvégeztetése a vonatkozó szabványok, jogszabályok alapján, műszakilag elősegíti a gépek balesetmentes használhatóságát, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítását, és nem utolsó sorban, a jogszabályoknak való megfelelést. Jónéhány olyan biztonsági berendezés van egy-egy mai emelőgép, emelő, daru, földmunkagép, vagy útépítőgép esetén, ami ellenőrzésének, kötelező időszakos biztonsági vizsgálatának elmulasztása, működésképtelenségének fel nem derítése miatt súlyos, esetleg halálos balesetek, komoly gépkárosodások előidézője lehet. A munkavédelmi gépvizsgálatok, emelőgép ügyintézés, a munkavédelmi előírásoknak való megfelelés, kockázatértékelés, egyéni védőeszköz kiválasztás, munkavédelmi jellegű balesetek kivizsgálása, a munkavédelem legingoványosabbnak tekinthető talaja, bízza hozzáértő szakemberre ennek elvégzését, ne kockáztasson. Óvja saját, és munkatársai egészségét, testi épségét azzal, hogy megfelelően leellenőrzött, megbízható munkaeszközt használ, és hozzáértő szakembereket alkalmaz cége munkavédelmi törvényeknek való megfelelésének megvalósításához.

Vizsgálatainkat magas szakmai színvonalon, korrekt árakon, mindig a gép tartózkodási helyén, Budapestre, és az ország egész területére kiterjedõen végezzük.

Mvt. 82. § alapján:
(1) A felügyeletek munkavédelmi bírságot (telephelyenként 50 000 Ft-tól 10 000 000. Ft.) alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
(2) A munkavállaló életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyezteti különösen
a) A munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
b) A időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása; (Különféle emelők, emelőgépek, daruk, emelőeszközök, földmunkagépek, útépítőgépek esetén pl., mivel veszélyes munkaeszközök közé sorolandók a vonatkozó munkavédelmi törvény szerint)
c) A balesetet okozó gép soron kívüli ellenőrzésének elmulasztása;

Daruk, emelők, targoncák, különböző munkagépek munkavédelmi jellegű gépvizsgálat, ügyintézés szakértelemmel, precízen, naprakészen! Ipari gép szakértővel, földmunkagépek-, és útépítőgépek szakértővel!

Daru, targonca, emelő, emelőgép, kötelező időszakos vizsgálata, szervízelése, jármű műszaki vizsgára vizsgálatok elvégzése

Mi tulajdonképpen a biztonsági vizsgálat, és milyen időközönként kell elvégeztetni? Ki is pontosan az emelőgép szakértő? Ki az emelőgép ügyintéző? Mi az a fővizsgálat, vagy a szerkezeti vizsgálat? Mi pontosan pl. egy targonca, emelőgép, vagy daru esetén a meghatározó ezen időszakos vizsgálatok tekintetében? Ki végezheti a fővizsgálatot? Szakcikkeink közt itt az oldalunkon néhány hasznos információval biztosan tudunk segíteni, vagy elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésre.

Daruk, különféle emelőgépek, emelőberendezések, emelőszerkezetek területén az alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk:

időszakos emelőgép vizsgálatok (fővizsgálat, szerkezeti vizsgálat, biztonsági vizsgálat) közül:

- fővizsgálat többnyire 10-25%-os túlterheléssel, vagy névleges terheléssel végzett teherpróba keretében zajlik, szerkezeti vizsgálatot, szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és üresjárati (működési), (biztonsági) - biztonságtechnikai vizsgálatot pedig, szemrevételezéses és működési ellenőrzés keretében végezzük, a vonatkozó előírások szerint. Továbbá vállaljuk emelőgépek, daruk, targoncák, stb. teljeskörű üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk megfelelő elkészítését.

-a fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálatnak is minősül,

-A járművek műszaki vizsgájakor szükséges bemutatni a különféle emelőgépek időszakos fővizsgálatáról készült jegyzőkönyvet, ami tulajdonképpen a vizsga feltétele. Ezt a feladatot mi elvégezzük, hiteles jegyzőkönyvet adunk ki, melyet minden hatóság elfogad.

Személyek emelésére szolgáló gépek, oszlopos és függesztett mozgóállvány, szerelőkosaras berendezés, járműemelő, autóemelő, csápos emelő, ollós emelő, minden típusú targonca, híddaru, bakdaru, csarnoki futódaru,, autódaru, rakodódaru, emelőhátfal, személyemelő,  villamos emelődob, mobil és helyhezkötött emelőasztalok, erdészeti farakodó daruk, futómacskák, elektromos targoncák, raklap békák, toronydaruk, oszlopos forgódaruk, bakállványok, futómacska pályák, darurendszerek, magasemelésű targonca, változtatható kinyúlású emelőgép, autódaru, futódaru, járműdaru, emelő csörlő, elektromos láncos emelő, parkolóemelő, láncos emelőgép, mozgó munkaállvány, építési személy- és teheremelő, emelőasztal, stb.

Az esetleges emelőgép (járműemelő) javításokat profi, 30 éves szervíztapasztalattal rendelkező céggel végezzük el. Mindenféle daru, targonca vizsgálatát Mérnöki Kamara által elismert, regisztrált emelőgép szakértő végzi.

 


Földmunkagép, útépítőgép kötelező időszakos vizsgálata, jármű műszaki vizsga szükséges jegyzőkönyv kiállítás

Földmunkagépek esetén

Vállajuk:

(rakodógépek, traktor, markolók, homlokrakodók, kotró-rakodógépek, földgyaluk, gréderek, bobcat, földnyeső gépek, árokásó, földtoló gépek (dózerek), kotrógépek, billenőkocsik dömperek, csőfektető gépek, árokásó gépek, talaj- és szeméttörömörítő gépek, köteles kotrók, mindenféle földmunkagépek, bánya billencs, mindenféle bányagépek, stb.)

Útépítőgépek esetén

Vállaljuk:

(mobil útépítőgépek, útmaró gépek, tömörítőgépek,, burkolatterítő gépek, aszfalt finisherek, beton finisherek, vibrohengerek, mindenféle úthenger, vibrolapok, stb.)

Kötelező biztonsági felülvizsgálata (5 éves), illetve emelőgép üzemmódban dolgozó földmunkagépek MSZ 9721-1 szerinti vizsgálata, valamint üzembehelyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes felmérés elkészítése.

Műszaki vizsgán is kérik ezen vizsgálatok meglétéről készült jegyzőkönyvet!

Mindenféle földmunkagép, útépítőgép kötelező munkavédelmi felülvizsgálatát Mérnöki Kamara által elismert, regisztrált, földmunkagépek és útépítőgépek szakértő végzi el.

 

Emelő-, függesztő és teherfelvevő eszközök kötelező időszakos vizsgálata

47/1999.(VIII.4.)GM rendelet
I.3.2:
Az emelőgép üzemeltetője „...köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni...”


I.3.6:
„...az e szabályzatban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét átruházhatja a megfelelő műszaki képesítésű (emelőgép ügyintéző, emelőgép szakértő) személyre, vagy az erre szakosodott szervezetre”

Emelőeszközök vizsgálata:
(függesztőeszközök, láncfüggesztékek, sodronykötél függesztékek, lemezmegfogók, csőfogók, fogasléces emelők, kézi láncos emelők, kötélvonszolók, műanyag alapú körkötelek vizsgálata, poliészterszálas hevederek, emelőmágnesek, lemezmegfogók, emelővillák, raklapemelő daruvillák, emelőgerendák, láncos emelők, karos láncos emelők, gyűrűscsavarok, seklik, stb. emelőgép szakértő által végzett időszakos kötelező felülvizsgálata)