Különféle csarnoki futódaruk I-tartón alulfutó elektromos láncos emelődobos daru, teherpróbája, üzembehelyezése Daruk teherpróbája Emelőberendezés, rámpakiegyenlítő, szintkülönbség kiegyenlítő rámpa időszakos kötelező vizsgálata, üzembehelyezése Különféle emelőgépek Csörlő, villamos láncos emelődob futómacska fővizsgálata Személyemelést végző,kosaras járművek Járműre szerelt rakodógépek Autódaru fővizsgálat, szerkezeti-, időszakos biztonsági vizsgálat, üzembehelyezés Önjáró személyemelésre használt munkagépek Hátfalak Rakodódaruk teherpróbás fővizsgálata Autó Személyemelésre használt mobil gépek Működés közben kitámasztott, változtatható kinyúlású emelőtargonca fővizsgálata, szerkezeti, biztonsági vizsgálata Emelőhátfal gépvizsgálata Elektromos gyalogkíséretű targonca vizsgálata Emelőgépként üzemeltetett betonpumpa Vezetőállásos targonca daru szakértői ellenőrzése Szemétszállító, hulladékgyűjtő felépítményes járművek Emelőgép, daru üzemmódban is üzemeltethető kotró-rakodógép felülvizsgálata, műszaki vizsgához is Gyalogkíséretű vezetőállásos elektromos targonca teherpróbás szakértői ellenőrzés Toronydaru és egyéb emeléstechnika területéhez tartozó gépek komplett emelőgép vizsgálata Horgos hátrarakodó vastelepes emelőgép üzembehelyezés, műszaki előtti fővizsgálatok Különleges személyemelők időszakos felülvizsgálata Négyoszlopos csápos emelő üzembehelyezése, időszakos vizsgálatok lebonyolítása Járműemelők, csápos emelők felülvizsgálata Dízel targonca teherpróbás, szakértő általi fővizsgálata Aknaperem emelő üzembehelyezés, komplett emelőgép vizsgálat Ikergémes emelők, kétkaros rakodó, konténeres jármű műszaki vizsgához szükséges jegyzőkönyv kiállítás Jármű emelő, csápos emelő időszakos biztonsági szempontú áttekintése Vibrációs talajtömörítő földmunkagépek kötelező munkavédelmi biztonsági vizsgálatai Híddaru, futódaru Önjáró személyemelő, mozgó munkaállvány szakértő általi időszakos fő-, szerkezeti vizsgálata Hidraulikus, hidro-pneumatikus krokodil gépjárműemelő túlterheléses teherpróbája Karos-láncos emelő, kézi láncos emelő, csörlő időszakos munkavédelmi gépvizsgálat Autódaru túlterheléses teherpróbája, túlterhelésgátló és nyomatékhatároló rendszer működésének emelőgép szakértő általi ellenőrzése Bakdaru emelőgép szakértő általi időszakos ellenőrzése Csuklós-gémes személyemelő időszakos munkavédelmi gépvizsgálata Gáz üzemű targonca üzembehelyezés előtti munkavédelmi szemléje Rádiótávvezérlésű híddaru emelőgép szakértő általi üzembehelyezése Ollós önjáró elektromos személyemelő, munkavédelem által előírt módon való időszakos vizsgálat

Daru, emelőgép, emelő, emelőszerkezet, emelőhátfal,

emeléstechnika, területén az alábbiakat

vállaljuk

- munkavédelem, munkavédelmi üzembe helyezés, 5 éves biztonságtechnikai (időszakos biztonsági vizsgálat) vizsgálatok,
- daruk, emelőszerkezetek, emelőberendezések időszakos vizsgálata, szerkezeti vizsgálatok és fővizsgálatok (szükséges jelölések, emelőgép napló, matricák pótlásával), biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése, autódaruk, emelőhátfalas gépjárművek vizsgálata műszaki vizsga előtt,

- külön kérésre, állapotfelmérő jegyzőkönyvet is készítünk, így pontos képet kaphat egy-egy
  emelőeszközének műszaki állapotáról,
- üzemi csoportszám megállapítása,
- üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése, emeléstechnikai szaktanácsadás
- hiányzó gépkönyvek pótlásában közreműködünk,
- szükség esetén egyedi vizsgálatokat is végzünk, és szakvéleményt készítünk, emeléstechnika területén történt gépmeghibásodások okainak megállapítása céljából,
- szükség esetén tapasztalt, profi szervízes szakembereket küldünk ki különféle daruk, emelőszerkezetek javítására,

Vállalt gépfajták:

Járműemelők, autó emelő, ollós jármű emelők, csápos emelők, csörlő, raklapemelő, targoncák, híddaruk,, bakdaruk, csarnoki futódaruk, elektromos targoncák, raklap békák, emelő béka, autódaruk, rakodódaruk, emelőhátfalak, személyemelők, személyek emelésére szolgáló gépek, oszlopos és függesztett mozgóállványok, szerelőkosaras berendezések, villamos emelődobok, emelőasztalok, emelőhátfalak, erdészeti farakodó daruk, futómacskák, oszlopos forgódaruk, bakállványok, futómacska pályák, darurendszerek, targoncák, változtatható kinyúlású emelőgépek, autódaruk, emelő daru, futódaruk, emelőcsörlők, elektromos láncos emelők, parkolóemelők, mozgó munkaállványok, mindenféle kézi láncos emelő, karos-láncos emelő, rámpakiegyenlítő, stb.

A vizsgálatok tartalma röviden és közérthetően:

Ellenőrizzük, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen és biztonságosan, megfelel-e a használati utasítás és a rá vonatkozó szabványok előírásainak.

Fővizsgálatot és a szerkezeti vizsgálatot a vonatkozó szabványok szerint (MSZ 9721 szabvány-sorozat), és a 47/1999 GM rendelet (EBSZ) szerint végezzük, alapvetően a biztonság szempontjából fontos tulajdonságok, részek ellenőrzésére.

Például: – szerkezeti elemeken sérülés, kopás, maradó alakváltozás, egyéb rendellenesség feltárása, a biztonsági berendezések, fékek, fékbetétek, kuplung, vészkapcsoló, stb. működő-képességének megállapítására, az emelőgép és biztonsági berendezési megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak (használt gépeknél a konstrukció keletkezésekor jellemző előírásokat is figyelembe véve),  védettsége megfelelő-e a használat közben veszélyt jelentő okok ellen. A szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és működési (terheléses, üresjárati) vizsgálatot a szabványok szerint alkalmazzuk.

Biztonságtechnikai (biztonsági) felülvizsgálatkor:

– szemrevételezéses és működési vizsgálatot végzünk. Kötelezően legalább 5 évenként, vagy az emelőgép környezetének (Pl.: kiszolgált technológia) megváltozásakor. Ez a vizsgálat tartalmazza szükség esetén, (a dokumentáció alapján) az eredeti konstrukcióhoz képest végzett változtatások biztonságtechnikai értékelését, valamint a gépek és vizsgálataik dokumentálásának áttekintését, továbbá a konstrukciónak az üzemeltetési móddal való összevetését. Gyakorlatilag az emelőgép gépészeti és biztonsági berendezéseinek a vizsgálat időpontjában érvényben levő előírásoknak való megfelelőségét, a gyártó által előírt környezeti jellemzők azonosak-e, amiben alkalmazzák az adott emelőgépet, eredeti funkcióját megtartva, átalakítás nélkül üzemel-e, illetve a korszerűsítés szükségességére is kitérhet a szakértő, amennyiben költséghatékonyan, és biztonságot fokozóan szükségesnek ítéli.

A fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálatnak is tekintendő, a biztonsági (biztonságtechnikai) vizsgálat, nem egyenértékű sem a szerkezeti, sem a fővizsgálattal, de egyidőben elvégezhetőek, de amennyiben így tesz valaki, akkor külön-külön kell az egyes vizsgálatokra vonatkozó megállapításokat megtenni, még ha egy jegyzőkönyvben rögzítik is ezeket.


Emelőberendezés időszakos vizsgálat

Ezek az emeléstechnika területéhez tartozó gépek, általában 2 véghelyzet között a terhet függőlegesen mozgatják. Ilyenek a különféle emelőasztalok, villlamos emelődobok, szintkülönbség kiegyenlítő rámpák, vagy másnéven rámpakiegyenlítők, felrakógépek, személyemelők egyes típusai, szervíz emelő, stb.

Ami ezek közül talán a leginkább kakukktojás emeléstechnikai szempontból a rámpakiegyenlítő, vagy másnéven szintkülönbség kiegyenlítő. Ezek az emelőberendezések a terhet nem emelik, hanem saját teherfelvevő eszközüket hozzák gyakorlatilag munkahelyzetbe. Teheremelést nem végeznek, sőt tilos a teher segítségükkel történő emelése, nem emelőgépek, de azonban a jelenleg érvényes 47/1999 GM rendelet továbbra is megnevezi a szintkülönbség rámpakiegyenlítőt az emelőberendezések közt, ezért hasonlóan a gépi hajtású targoncákhoz, vagy az emelőasztalokhoz, amik szintén emelőberendezések, ezeket a munkaeszközöket is szükséges fővizsgálatnak, szerkezeti vizsgálatnak, és időszakos max. 5 évenkénti biztonsági vizsgálatnak alávetni, valamint munkavédelmi szempontból üzembehelyezni. A szintkiegyenlítő rámpáknál, mint ahogyan a többi emelőberendezés fajtánál is, nyilvánvaló a jogszabályalkotó azon törekvése, hogy legyen egyfajta kontroll az üzemeltetők felé gépeik aktuális állapotát illetően, megelőzendőn a balesetekhez vezető meghibásodásokat, mivel a szintkülönbség kiegyenlítő rámpa, mind hidraulikus rendszerében, mind vázszerkezetében jelentős terheléseket vehet fel működése során, és több üzemeletetőnél is előfordultak túlterhelésből, karbantartási hiányosságokból eredő törések, géphibák.  Hidraulikus szempontból, főleg akkor érdekes pl. ez az emelőberendezés, ha meghibásodott, vagy szakszerűtlenül átalakították esetleg javították, ezért ellenőrizzük az időszakos emelőberendezés vizsgálatok során pl. az ún. úszóhelyzet korrekt működését a rámpa esetében. (Megjegyzendő, hogy az 5 évenkénti biztonsági felülvizsgálat, akár veszélyes gépnek, akár nem veszélyes gépnek tekintjük, kötelező a szintkülönbség kiegyenlítő rámpákon!)

Törvényi háttér

max. 5 évenkénti kötelező Biztonsági vizsgálat tekintetében

Mvt 23. § (1) (Ha veszélyes gépnek tekintjük);

10/2016 NGM rendelet (Ha nem veszélyes munkaeszköznek tekintjük)

18. § (1) Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről annak érdekében, hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetőek, a megelőző intézkedések bevezethetőek legyenek. (2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. (3) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát - telepített munkaeszköz esetén - a helyszínen kell tartani.


Jogszabályi háttér (fővizsgálat, szerkezeti és 5 évenkénti biztonsági vizsgálat tekintetében)

47/1999 GM Rendelet

III. Fejezet EMELŐBERENDEZÉSEK

1. Hatály Jelen fejezet hatálya azokra a gépi hajtású emelőberendezésekre terjed ki, amelyek a terhet függőlegesen, a két véghelyzet között és egy meghatározott vonal mentén mozgatják (a továbbiakban: emelőberendezések).

2.19.Szintkülönbség kiegyenlítő

Viszonylag kis szintkülönbségeket állítható lejtő segítségével áthidaló gépi szerkezet, amelynek járófelületén közlekedés lehetséges.

Emelőhátfal időszakos vizsgálat(műszaki vizsgához szükséges jegyzőkönyvvel)

Típustól függetlenül vállaljuk emelőhátfalak vizsgálatát:

Dautel emelőhátfal, DHOLLANDIA emelőhátfal, ZEPRO emelőhátfal, BAr alácsukható emelőfal, MMB, PALFINGER emelőhátfal, ANTEO, SÖRENSEN, INTERHIDRAULIK emelő hátfal, Interlift emelőfal, Hesselman - Nacov emelőfal, Haco hátfalak, Sörensen, Atlas, Zepro emelőfalak, stb.

Emelő hátfalakkal kapcsolatosan az alábbi tevékenységek elvégzését vállaljuk:

-emelőhátfal munkavédelem által előírt szerkezeti-, fővizsgálata, időszakos biztonsági vizsgálata

-emelőfal munkavédelmi szempontú üzembehelyezése, típustól függetlenül, az ország egész területére kiterjedő iőszakos vizsgálata, javítása,

- vizsgálatokat a vonatkozó MSZ EN 1756-1, és MSZ EN 1756-2 szabványok, és a munkavédelem által előírtak szerint

Az emelőfalak között létezik ún. könnyű emelő hátfal, ami max. 500kg teherbírásig terhelhető, illetve használatos összekötő hídként is némely típus, amikor az emelőlapot a hozzá tartozó jármű meghosszabbítására használják, esetleg másik emelőhátfalas jármű, vagy rakodórámpa elérésére. Ezek az emelőszerkezetek igen gyakran használatosak, és mellesleg igen veszélyesek is. Ezek műszaki vizsga előtti fővizsgálata során pl. ellenőrizzük, az illetéktelen működtetés elleni szerkezet meglétét, mely minden hidraulikus emelőhátfalon előírás, villamos kábelek, hidraulikus csövek elrendezését, emelőhátfal véghelyzet határolását, vagy amennyiben az emelőlapon kerekes szék, vagy guruló szerkezet emelése történik, akkor a teher szándékolatlan legurulását megakadályozó szerkezet meglétét, emelőhátfal túlterheléses teherpróbájával elmozdulásmentességét, a csőtörés biztonsági mágnesszelep működését, emelőlap billentési szögét, emelőfal biztonsági szerkezeteinek meglétét, összenyomódás, nyíródás elleni védelmet, emelőhátfal villamos rendszerének leválaszthatóságát, jelzőrendszert, rögzítőszerkezeteket, emelőlap felületének csúszásmentességét, olyan emelő hátfal emelőlapon, ahol a kezelő járhat, vagy állhat, megjelölést, emelőlap állapotát, alvázrendszert, csavarok, csapszegek állapotát, valamint nem utolsó sorban az emelőfal láthatóságát, veszélyre utaló jelzések, kezelő elemek jelképeinek meglétét, kétkezes vezérlés működését. És még valami...sokan nem tudják, de az emelőfal gyártója, vagy felszerelője, a vevővel egyeztetve igazolja az emelőhátfal, és a jármű összeférhetőségét, és erről nyilatkozatot állít ki, valamint minden emelő hátfalhoz kell lennie kezelési karbantartási utasításnak is, amit szintén ellenőrizünk, illetve, ha nincs, akkor segítünk a beszerzésében is, amennyiben kéri az ügyfél.

Daruk, emeléstechnika, mindenféle emelőgép, járműre szerelt emelőhátfalak, rámpa kiegyenlítő, targoncák fővizsgálata, szerkezeti vizsgálata, biztonságtechnikai vizsgálat, előzetes munkavédelmi szempontú felülvizsgálat, üzembehelyezés szakértelemmel!