Daruk, emelőgép szakértő általi időszakos vizsgálata, üzembe helyezés Földmunkagép időszakos biztonsági gépvizsgálata, üzembehelyezés Daru, szakértő segítségével való üzembehelyezése Útépítőgép, aszfalt finisher, időszakos munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata, üzembe helyezés Kosaras személyemelő vizsgálata, üzembehelyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata Betonfinisher munkavédelmi gépvizsgálata Járműre szerelt rakodódaruk üzembehelyezés és időszakos vizsgálatai Földmunkagép üzembehelyezés előtti munkavédelmi szempontú és biztonsági felülvizsgálata Önjáró személyemelő fővizsgálata, szerkezeti vizsgálata, biztonsági gépvizsgálata, üzembehelyezése Emelőhátfal gépvizsgálata Láncfűrész, motorfűrész kötelező időszakos biztonsági vizsgálat, veszélyes gép munkavédelmi üzembehelyezés Működés közben kitámasztott, változtatható kinyúlású emelőtargonca üzembehelyezése, fővizsgálata, szerkezeti, biztonságtechnikai vizsgálata Targonca túlterheléses teherpróbája, komplett üzembehelyezés Targoncák,emelőtargoncák munkavédelmi szempontú üzembehelyezése Gépi hajtású targoncák, gyalogkíséretű targonca, mindenféle targonca, emelőgép szakértő általi korrekt felülvizsgálata, targonca üzembehelyezés Elektromos gyalogkíséretű targoncák üzembehelyezés előtti munkavédelmi vizsgálata Szemétszállító, hulladékgyűjtő felépítményes járművek kötelező időszakos vizsgálata Kotró-rakodógép üzembehelyezés Speciális földmunkagépek időszakos vizsgálata, üzembehelyezése Szeméttömörítő vizsga, üzembehelyezés Toronydaru komplett emelőgép vizsgálata Horgos hátrarakodó vastelepes emelőgép üzembehelyezés, műszaki előtti fővizsgálatok Négyoszlopos csápos emelő üzembehelyezése, időszakos vizsgálatok lebonyolítása Járműemelők, csápos emelők felülvizsgálata Aknaperem emelő üzembehelyezés, komplett időszakos emelőgép fővizsgálat Ikergémes emelők, kétkaros rakodó, konténeres jármű műszaki vizsgához szükséges jegyzőkönyv kiállítás Jármű emelő, csápos emelő időszakos biztonsági szempontú áttekintése Vibrációs talajtömörítő földmunkagépek kötelező munkavédelmi biztonsági vizsgálatai Híddaru, futódaru, emelőgép szakértő általi időszakos vizsgálata, üzembehelyzés Önjáró személyemelő, mozgó munkaállvány szakértő általi időszakos fő-, szerkezeti vizsgálata Hidraulikus, hidro-pneumatikus krokodil gépjárműemelő túlterheléses teherpróbája Karos-láncos emelő, kézi láncos emelő időszakos munkavédelmi gépvizsgálat Autódaru túlterheléses teherpróbája, túlterhelésgátló és nyomatékhatároló rendszer működésének daru szakértő általi ellenőrzése Gáz üzemű targonca üzembehelyezés előtti munkavédelmi szemléje Kotró-rakodógép üzembehelyezés, kötelező időszakos biztonsági vizsgálat Betonfinisher, aszfaltfinisher útépítőgép üzembehelyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálata Rakodógép munkavédelmi üzembehelyezés

Gépek üzembehelyezése, munkavédelmi gépvizsgálat!

Munkavédelmi ipari gépvizsgálat, (emelőgépeket is beleértve) üzembehelyezés jogszabályi háttere


Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).
(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.
(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Mi is ezen munkavédelmi üzembe helyezést megelőző munkavédelmi gépvizsgálat célja (emelőgép, daru, ipari gép, stb. esetén)?

Tulajdonképpen célünk ilyen esetekben annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, emelőgép, a technológia, munkavédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, vagy a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal. A munkavédelmi előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító egyéb mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges munkavédelmi utasítások. Tulajdonképpen az egyik nagy hibája ezen vizsgálatoknak, hogy csak azon jellegű és tulajdonképpen "nyilvánvaló" munkavédelmi jellegű hiányosságok feltárására irányulnak, amik a dolgozókat a gép környezetében, a gyártó által előírt, rendeltetésszerű használat esetén érhetik, azaz az ésszerűen előrelátható rendeltetéstől eltérő használat továbbra is csak a gyártó megítélésén múlóan van figyelembevéve.

Gépet, emelőgépet, berendezést üzembehelyezni csak a géphez tartozó, és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás megléte esetén szabad a munkavédelmi törvény alapján, hiszen a gépnek lehetnek olyan specifikus tulajdonságai, amiket a gépkezelő függetlenül attól, hogy rendelkezik-e kezelői jogosultsággal, esetleg nem tudhat, valamint ismernie kell az abban foglaltakat, a gép jelzőelemeinek, stb.  értelmezéshez, valamint időszakos műszakos vizsgálatának elvégzéséhez, és karbantartásához is.

A munkavédelmi üzembehelyezés feltétele továbbá, az adott eszközhöz tartozó független akkreditált laboratórium által kiadott megfelelőségi tanúsítvány, függően attól egyrészt, hogy az adott gép mikori gyártású, rendelkezeik-e CE- megfelelőségi jellel, stb. Amennyiben CE - jellel rendelkezik egy adott gép, akkor elegendő az ahhoz tartozó EK - konformitási nyilatkozat megléte az üzembehelyezés lefolytatásához.

Az Mvt. meghatározza továbbá bizonyos veszélyes munkaeszközök esetén a munkavédelmi üzembehelyezés feltételeként mindenképpen a munkavédelmi megfelelőségi tanusítvány meglétét az adott géphez. (pl. ideiglenes személyemelő emelőgép), ez azt jelenti, hogy egy független akkreditált laboratórium által be kell vizsgáltatni.

 Megjegyzés: A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is.

Fontos megemlíteni, hogy a munavédelmi szempontból már üzembehelyezett munkaeszközt maximum 5 évenként ún. biztonsági vizsgálat során ismételten felül kell vizsgálni minden esetben, akár veszélyes gépről, akár nem veszélyes gépről van szó, időszakos biztonsági vizsgálata kötelező.

 VESZÉLYES (emelőgép, bármilyen ipari gép, szerszám, technológia, stb.):  (a 21. § alkalmazásában a 87. § 11. pontja alapján)

Veszélyes munkaeszköznek minősül az ami a munkavállaló egészsége, testi épsége védelme nélkül valamilyen veszélynek van kitéve.

(Ez azt jelenti, hogy, ha valamire "ráillik" ez a fogalom, akkor veszélyes gép, technológia, stb., attól függetlenül, hogy szerepel-e az alábbi jegyzékben.)

- Elsősorban azok a munkaeszközök amit a jogszabály veszélyesnek minősít (Vhr 1/a.)

- a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök.

- és amit ezen felül a munkáltató veszélyesnek tart.

 Továbbá: (1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet)

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk.

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései.

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések.

Az Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke.

1. Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal:

 - Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek  (kézi-, gépi előtolásos, alternáló mozgású  ),

- Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével

2. Faipari gyalugépek kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik. 

4. Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal,

5. Az 1-4. és a 7. pont alatti munkaeszköz kombinált kivitelben.

6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással. 

7. Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására.

8. Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló anyagok megmunkálására. 

9. Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgépek vagy formázóprések.

11. Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések.

12. Föld alatti munkára szolgáló

- vasúti munkagépek, mozdonyok és fékezőkocsik;

- hidraulikus energiával működtetett emelőtalpak;

- munkagépekbe beépített belső égésű motorok. 

13. Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi töltésű és présmechanizmussal rendelkező. 

14. A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének 3.4.7. pontjában meghatározott védőburkolatok és erőátviteli tengelyek univerzális csatlakozóval. 

15. Járművekre szerelt emelők. 

16. Személyek emelésére szolgáló gépek, aminél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye. 

17. Pirotechnikai termékeket gyártó gépek.

18. Daruk és futómacskák gépi meghajtással. 

19. Gépi hajtású emelőtargoncák.

20. Villamos emelődobok.

21. Rakodógépek.

22. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

23. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

24. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

Mindenféle ipari gép munkavédelmi üzembehelyezésével kapcsolatosan az alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk

Vállalt ipari gép fajták közül néhány: (emelőtargonca, tolóoszlopos targoncák, terpesz emelőtargoncák, komissziózó-, egyetemes-, oldalemelésű-, vezetőüléses-, vezetőállásos targonca, gyalogkíséretű targonca (akkumulátoros, és kézi működtetésű), raklaptargonca (béka), csápos emelők, daruk, híddaru, bakdaru, személyemelő, rakodógép, présgép, rakodódaruk, kotrógépek, kotró-rakodógépek, bobcat-ek, munkagépek, mindenféle emelőgép, jűrmű emelők, lemezvágó gépek, emelődobok, fűrészgépek, vésőkalapácsok, útépítőgépek, mindenféle ipari gép, és szeszám, stb.)

- üzemi csoportszám megállapítása,

- munkavédelmi üzembehelyezés,

- munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat,

- gépkönyvek, munkavédelmi minősítő bizonyítványok beszerzésében közreműködök szükség esetén,

- üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, dokumentálása,

- emelőgép szerkezeti- és fővizsgálatok elvégzése, szükséges munkavédelem által előírt jelölések, szükséges piktogrammok pótlásával együtt (ezek közül, amiket pótolni tudunk),

- biztonságtechnikai (biztonsági) vizsgálat elvégzése: általában 5 éves periódusban, vagy a gyártó előírásainak megfelelően, eredményéről hiteles jegyzőkönyv készül, melyet az adott targonca kísérődokumentációjához csatolok.

-komplett munkavédelmi szaktevékenységhez kötött feladatok ellátása (kockázatelemzés, egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása, stb.)

 

KERESSEN BIZALOMMAL ELÉRHETŐSÉGEINKEN!

BÍRSÁG ÉS BALASETMENTES ÉVET KÍVÁNUNK ÖNNEK!